REKLAMACJE

Co zrobić, jeśli dostarczony kurierem towar lub cała przesyłka jest uszkodzona?

1.       Sprawdź stan opakowania

Produkty wysyłane przez aetka24.pl zawsze są zabezpieczone. Przy odbiorze przesyłki prosimy podpisać potwierdzenie odbioru paczki dopiero po dokładnym sprawdzeniu, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton, itp.), zalecamy odmowę przyjęcia przesyłki. Prosimy, poinformuj nas o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres: sklep@aetka24.pl.

Informujemy , że nie mamy wpływu na pracę kurierów firmy DHL. Nie mamy możliwości umawiania dostawy na konkretną godzinę, nie posiadamy również numerów telefonów do kurierów. Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać kontaktując się z infolinią firmy DHL (tel. 42 634 53 45 na infolinię 801 345 345). Firma kurierska dostarcza przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

2.       Sprawdź zawartość paczki przy kurierze

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, już po podpisaniu potwierdzenia odbioru paczki, należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie nienaruszonym.

3.       Spisywanie protokołu szkody

Podpisanie potwierdzenia odbioru paczki traktuje się jako potwierdzenie, że przesyłka dotarła w stanie idealnym (nie możemy już odmówić przyjęcia paczki). Co jednak, gdy po otwarciu paczki okaże się, że np. opakowanie produktu lub sam produkt są uszkodzone?

W przypadku potwierdzenia odbioru paczki, a następnie stwierdzenia uszkodzenia fizycznego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń. Jeśli kurier już odjechał skontaktuj się z firma przewozową (DHL tel. 42 634 53 45 lub na infolinię 801 345 345 ) i poproś o jego ponowną wizytę. Masz na to 7 dni od daty przyjęcia przesyłki.

 

Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących spisywania protokołu oraz o niezwłoczne powiadamianie nas o zaistniałej sytuacji. Dzięki temu Państwa reklamacje będą załatwiane sprawniej.

 

Informujemy, że zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego: „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeśli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.”

 

Państwa prawa do spisania protokołu szkody określa art. 74 Prawa przewozowego:

1.       Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

2.       Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

3.       Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4.       Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu…”

 

Prosimy także pamiętać o tym, że zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a.       szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

b.      zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c.       ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d.      szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”

Pobierz formularz reklamacyjny

(formularz w edytowalnym pliku PDF - zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: sklep@aetka24.pl)

 

Reklamacje z tytułu gwarancji

 Produkty oferowane przez aetka24.pl posiadają gwarancję producenta. Czas gwarancji każdego produktu oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym producenta lub na stronach internetowych producenta.

Większość oferowanych przez nas produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane centra serwisowe. aetka24.pl może pośredniczyć między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny i podesłać na adres sklep@aetka24.pl.

Reklamacje realizowane są w terminie i w sposób określony przez producenta w warunkach gwarancyjnych. Uprawnienia klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie. Sklep internetowy aetka24.pl nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

Mogą Państwo pominąć procedurę wysyłania produktu do nas i odsyłania go z powrotem do nadawcy poprzez wysłanie produktu bezpośrednio do serwisu autoryzowanego.

Pobierz formularz reklamacyjny

(formularz w edytowalnym pliku PDF - zapisz na dysku, wypełnij, dołącz do maila i wyślij na adres: sklep@aetka24.pl)

 

Reklamacje z tytułu rękojmi

aetka24.pl ponosi względem kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu kupującemu. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju produkt jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym produkt tego rodzaju. Jeżeli w Państwa ocenie produkt jest niezgodny z umową to należy:

a.       odesłać produkt, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres sprzedającego,

b.      wskazać czy domagają się Państwo naprawy, czy wymiany produktu,

c.       wskazać na czym polega niezgodność produktu z umową,

d.      podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu do sprzedawcy.

W przypadku uznania reklamacji aetka24.pl dokona wymiany albo naprawy produktu oraz odeśle go na własny koszt na adres kupującego. W takim wypadku zostaną Państwu również zwrócone poniesione wcześniej koszty przesłania produktu do aetka24.pl.

W przypadku gdyby naprawa lub wymiana zareklamowanego produktu okaże się niemożliwa lub będzie wymagać nadmiernych kosztów, poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. W takim przypadku będziecie Państwo uprawnieni do żądania:

a.       obniżenia ceny produktu,

b.      zwrotu ceny produkty przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

Po dokonaniu wyboru roszczenia oraz wskazaniu rachunku bankowego przez kupującego zostanie mu zwrócona cena albo jej odpowiednia część w terminie do 14 dni od wskazania przez kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

Pobierz formularz reklamacyjny

(formularz  zapisz na dysku, wypełnij, wydrukuj i dołącz do zwracanego towaru)

 

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO SERWISÓW POSZCZEGÓLNYCH PRODUCENTÓW:

 

Producent Kontakt do serwisu Numer infolinii Warunki gwarancji
3Doodler help@the2doodler.com 718 618 9904 Warunki gwarancji
3mk 3mk@3mk.pl +48 790 523 565 Warunki gwarancji
Acer https://www.acer.com/ac/pl/PL/content/service-contact 22 209 89 88 Warunki gwarancji
Alan Telekomunikacja serwis@alan.pl 22 721 12 43 Warunki gwarancji
Allview Mobile http://ticket.allview.pl/index.php?&lang=pl_pl 48 22 292 2004 Warunki gwarancji
AOC http://eu.aoc.com/pl/service 480 800 999 992 Warunki gwarancji
ASUS https://www.asus.com/pl/support/ +48 225 718 040 Warunki gwarancji
AVM https://pl.avm.de/serwis/   Warunki gwarancji
BenQ http://www.benq.com.pl/support/email_us/ 0 801 551-251, 0 62 766 77 71 Warunki gwarancji
Blaupunkt http://www.blaupunkt.com/pl/serwis-pomoc/ 62 753 80 93 Warunki gwarancji
Brother https://www.brother.pl/support/warranty-page/bpl-service   Warunki gwarancji
Canon Inc. https://www.canon.pl/support/consumer_products/repair.aspx +48 22 430 60 00 Warunki gwarancji
Canyon https://www.canyon.com/pl/service/ 91 422 69 66 Warunki gwarancji
Caterpillar Inc. http://www.cat.com/pl_PL/support/contact-us.html   Warunki gwarancji
Cavion cavion@cavion.pl +48 41 351 01 41 Warunki gwarancji
Celly S.p. info@celly.com
+39 02 4049 8100
Warunki gwarancji
EMTEC (European Multimedia Technologies) http://www.emtec-international.com/pl-eu/online_assistance   Warunki gwarancji
Eurowizja http://eurowizja.biz/#kontakt   Warunki gwarancji
EVOLVEO siskomp@siskomp.pl   Warunki gwarancji
eXc http://excmobile.eu/   Warunki gwarancji
Fitbit https://help.fitbit.com/?l=en_US&cu=1&fs=ContactUs   Warunki gwarancji
Garmin Ltd. https://support.garmin.com/pl-PL/   Warunki gwarancji
Harman Becker Automotive Systems serwis@BeckerPolska.pl +48 22 678 63 66 Warunki gwarancji
Hewlett-Packard Company (HP) https://support.hp.com/pl-pl/contact-hp   Warunki gwarancji
Honor http://www.hihonor.com/pl/support/index.html#contactus 800 811 110 Warunki gwarancji
HTC Corporation http://www.htc.com/pl/support/   Warunki gwarancji
Huawei Technologies Co. Ltd. http://consumer.huawei.com/pl/support/   Warunki gwarancji
J C Bamford Excavators Ltd https://www.jcb.com/en-aa/customer-support 8 000 838 015 Warunki gwarancji
Jabra https://www.jabra.pl/Support/warranty-and-service?_ga=2.115630976.706518849.1507705225-1564490754.1507705225   Warunki gwarancji
Kiano http://kiano.pl/pomoc-techniczna/   Warunki gwarancji
Kingston® https://www.kingston.com/pl/support 441 932 738 888 Warunki gwarancji
Kruger&Matz krugermatz@krugermatz.com 25 685 00 88 Warunki gwarancji
Krusell warranty@krusell.se   Warunki gwarancji
Lark Europe S.A. http://rmalark.asystentonline.pl/users/zlecenia-serwisowe   Warunki gwarancji
Leef https://leef.zendesk.com/hc/en-us   Warunki gwarancji
Lenovo Group Limited https://support.lenovo.com/pl/pl/contactus/   Warunki gwarancji
LG https://www.lg.com/pl/wsparcie/obsluga-klienta/email 801 54 54 54 Warunki gwarancji
Linksys info@inter-comp.pl +48 52 511 88 33 Warunki gwarancji
Manta S.A. ksliwinska@manta.com.pl +48 22 332 34 50 Warunki gwarancji
MaxCom S.A. serwis@maxcom.pl '+48 32 327 70 89 Warunki gwarancji
Media-Tech recepcja@media-tech.eu +48 22 760 39 99 Warunki gwarancji
Microsoft https://support.microsoft.com/pl-pl/contactus/ 801 802 000 Warunki gwarancji
Mio Technology info@mio.pl 32 299 22 99 Warunki gwarancji
MyKronoz https://mykronoz.zendesk.com/hc/en-us/requests/new   Warunki gwarancji
NAVITEL® support@navitel-poland.pl +48 786 198 050 Warunki gwarancji
OORT http://oort.technology/#WeBuildCustomizedIoTSolutions   Warunki gwarancji
Parrot https://www.parrot.com/us/support/hotline   Warunki gwarancji
Plantronics Inc. https://www.plantronics.com/pl/support/contact/ 44 (0) 203 059 8320 Warunki gwarancji
Platinet biuro@platinet.pl +48 12 65 10 500 Warunki gwarancji
Polar Electro https://support.polar.com/pl/pomoc/kontakt/email_polar +48 694 659 669 Warunki gwarancji
President Electronics Poland Sp. z o.o. president@president.com.pl +48 34 370 95 80 Warunki gwarancji
Prestigio http://www.prestigio.pl/support + 48 694 659 669 Warunki gwarancji
Samsung http://www.samsung.com/pl/info/contactus/   Warunki gwarancji
SanDisk Corporation support@SanDisk.com   Warunki gwarancji
Sony https://www.sony.pl/electronics/support   Warunki gwarancji
SUNEN Sp. z o.o. info@sunen.eu +48 58 717 1236 Warunki gwarancji
Teasi support@first-servicecenter.de   Warunki gwarancji
TomTom https://pl.support.tomtom.com/app/contact/c/4557   Warunki gwarancji
TP-Link http://www.tp-link.com.pl/support.html   Warunki gwarancji
Western Digital Corporation support@wdc.com 00 800 275 49 338 Warunki gwarancji
Xblitz INFO@XBLITZ.PL +48 12 311 56 80 Warunki gwarancji
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem
pixel